پرسشنامه تنظیم هدف

مقیاس تنظیم هدف توسط Anchorوراش و همکاران(۲۰۰۳) ساخته شده و شامل ۱۰ سوال است که در طیف لیکرت ۵ نقطه ای از کاملا مخالفم(۱) تا کاملا موافقم(۵) نمره گذاری می شود. این مقیاس دارای ۲ خرده مقیاس کناره گیری از هدف[۱] در قالب ۴ سوال و التزام مجدد به هدف[۲] در قالب ۶ سوال می باشد. خرده مقیاس کناره گیری از هدف بر دشواری ادراک شده از سوی فرد در کاهش تلاشهایش و رها کردن هدف فعلی و مورد نظرش را مورد تاکید قرار می دهد و خرده مقیاس التزام مجدد به هدف بر توانایی فردبر توانایی فرد در هدف گیری مجدد و تعقیب هدف دیگری در صورت مواجه شدن با محدودیت در رسیدن به هدف فعلی اش دارد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل:pdf

تعداد سؤالات: ۱۰

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

مؤلفه ها: ندارد


[۱] -Goal disengagement

[۲] -Goal reengagement

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …