پرسشنامه تنهایی آشر

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین مقیاس توسط آشر ، هایمل و رنشاو[۱](۱۹۸۴) طراحی شده است و احساس کودک از تنهایی و نارضایتی اجتماعی وی را ارزیابی می کند. این مقیاس شامل ۲۴ سوال است و برای کودکان بین ۸ تا ۱۵ سال به کار می رود. ۸ ماده آن مربوط به سرگرمیها و علایق کودک است و نمره ای به آن تعلق نمی گیرد و برای این منظور که کودک در انجام آزمون احساس راحتی و آرامش و آزادی بیشتر کند، آورده شده است. به ۱۶ ماده نمره تعلق می گیرد. بر اساس مقیاس رتبه بندی لیکرت نمره گذاری شده است و هر عبارت بین ۱ تا ۵ نمره می گیرد

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۴

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد


[۱] -Asher,Hymel and Renshow

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …