پرسشنامه توانمندسازی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorدر بررسی برون داد آموزش کارکنان دانشگاه، از پرسشنامه توانمند سازی که توسط اسپریتز تهیه شده است، استفاده گردیده است. مولفه های مربوط به ادراک توانمندی شامل خودکارآمدی(با ۴ سوال)، خودمختاری با (۴ سوال)، معناداری با ۴ سوال، اثرگذاری با ۴ سوال، اعتماد و اطمینان با ۴ سوال،  بوده که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه که دارای ۲۰ عبارت می باشد، توسط غیاثی ندوشن(۱۳۸۶) تهیه شده که در جدول زیر آمده است:

سوالات مربوط به هر مولفه

تعداد سوال

مولفه های مربوط به ادراک

؟؟؟؟

۴

خودکارآمدی

؟؟؟؟؟

۴

خودمختاری

؟؟؟؟

۴

معناداری

؟؟؟؟

۴

اثرگذاری

؟؟؟؟

۴

اعتماد و اطمینان

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. کاری را که انجام می دهم برای من مهم است.
  2. برای تصمیم گیری درباره چگونگی انجام دادن کار آزادی عمل زیادی دارم.
  3. اطمینان دارم که همکارانم کاملا با من صادق هستند.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۲۰

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

مقاله اصلی لاتین (روایی و پایایی به همراه پرسشنامه لاتین): دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …