پرسشنامه توصیف جو سازمانی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه توصیف جو سازمانی شامل ۴۲ گویه و در شش بعد برای توصیف رفتار مدیر و کارکنان می باشد. ابعاد توصیف گر رفتار مدیر عبارتند از: رفتار حمایتی، رفتار غیردستوری و رفتار غیرممانعتی و سه بعد رفتار کارکنان عبارتند از: رفتار حرفه ای یا همکارانه، رفتار صمیمی و رفتار متعهدانه

قابل ذکر است که این پرسشنامه توسط مزدارانی(۱۳۷۸) برای توصیف جو سازمانی مدارس مورد استفاده قرار گرفته است و در این پژوهش برای اجرای پرسشنامه مذکور در تنه سوالات تغییراتی ایجاد گردید تا برای مؤسسات آموزش عالی مناسب سازی شوند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۴۲

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …