پرسشنامه جو ایمنی در محل کار

پرسشنامه جو ایمنی دارای ۲۰ سوال است که جو ایمنی در محل کار  را از ابعاد مختلف مانند ارتباطات ایمنی،‌ پاسخگویی مدیران، تعهد مدیریت،  محیط ایمن، درک خطر، هشیاری و آگاهی از مسائل ایمنی، رضایت شغلی می سنجد. تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه در زیر آمده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه ایمنی در محل کار:

۱-مدیران برای مسایل ایمنی به اندازه سایر مسایل اهمیت قایل هستند

۲-مدیران به انجام کارها با روش ایمن پاداش می دهند.

۳-همکارانم اغلب در مورد این که چگونه به طور ایمن کار کنند با هم بحث می کنند.

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …