پرسشنامه جو سازمانی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه جو سازمانی برای اندازه گیری نگرشهای کارکنان از جو سازمان و شغل خود به کار می رود. این ابزار به وسیله لیتوین و استرینجر(۱۹۶۸) به منظور جمع آوری نگرشها و احساسات اعضای سازمان در مورد محیط سازمانی اشان بصورت عملیاتی، یعنی حاصل جمع احساسات کارگران، ساخته شده است.

این ابزار دارای ۵۰ جمله در مورد سازمان است و در طیف چهار درجه ای در مقیاس لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم در نظر گرفته شده است. این ۵۰ جمله در ۹ قسمت مجزا، مورد پرسش قرار گرفته است و از این قرار هتسند:

۱-ساختار سازمان(هشت گزینه): احساساتی که کارکنان در مورد فشارهایی که در گروه هست و نقشها و مقررات و رویه های موجود و جو رسمی و یا غیر رسمی سازمان دارند.

۲-مسئولیت(هفت گزینه): احساسی که کارمند نسبت به سرپرست خود دارد، یعنی اینکه در مورد کاری که کارمند باید انجام دهد و دانش مورد نیاز آن را دارد، او مجددا در تصمیماتی که توسط کارمند گرفته شده دخالت می کند.

۳-پاداش(شش گزینه): احساسی است در مورد شغل و وظیفه ای که خوب انجام شده و تاکید بر توجه مثبت کارمند نسبت به تنبیهات، سیاستهای پرداخت حقوق و پاداش و ترفیعات.

۴-خطرپذیری(۵ گزینه): حس خطر کردن و پذیرش چالشها هم در مورد شغل و هم در مورد سازمان.

۵-صمیمیت(پنج گزینه): احساس خوب و دوستانه در محیط کار، داشتن جوی غیر رسمی در گروه کاری.

۶-استانداردها(شش گزینه): درک اهمیت صریح و مطلق برای رسیدن به اهداف و عمکلردهای یکسان. تاکید بر انجام درست کار، رسیدن به اهداف سازمان

۷-تضادها(چهار گزینه):احساسی که مدیران و دیگر کارکنان از شنیدن عقاید مختلف دارند.

۸-هویت(چهار گزینه): احساسی که یک کارمند از اینکه به سازمانش متعلق است و عضو مفید و ارزشمند یک گروه کاری است.

۹-حمایت(پنج گزینه):درک احساس حمایت و پشتیبانی هم از طرف مدیر و هم از طرف همکاران، تاکید بر حمایت هم از بالا و هم از پایین.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. در این سازمان، مشاغل بطور شفاف تشریح شده اند و ساختاری منطقی دارند.
  2. سیاستها و ساختار سازمان بطور واضح و شفاف توضیح داده شده است.
  3. تشریفات اداری و کاغذ بازی در این سازمان به حداقل رسیده است.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

مؤلفه ها: دارد

تعداد سؤالات: ۵۰

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …