پرسشنامه خشونت علیه زنان توسط همسر

پرسشنامه خشونت علیه زنان توسط همسر در ۲۱ سوال و در دو بخش که در بخش اول انواع خشونت ها (جسمی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی)، شدت و تکرار خشونت و بخش دوم شامل علل بروز خشونت می شود را مورد سنجش قرار می دهد.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …