پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

پرسشنامه خلاقیت سلطانی ۴۰ سوالی   

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-تازگی و بدیع بودن مسائل و موضوعات و کار محوله برای من جالب و راضی کننده است.

۲-پیچیدگی مسائل و موضوعات و کار ، توجه من را به خود جلب می کنند و از این بابت احساس رضایت می کنم.

۳-من از قضاوتهای مستقل در مورد افراد و پدیده ها احساس رضایت می کنم.

پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: Word

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …