پرسشنامه خلاقیت سنج تورستون (CREE)

از خلاقیت تعریف های گوناگونی ارائه شده است که هر یک بیانگر دیدگاه ویژه ای هستند، تورنس(۱۹۶۲) که از پیشگامان محیط گرایی شناخته می شود،تفکر خلاق را فرایند احساس خلاءها و اختلال ها، عناصر غایب، شکل دهی ایده ها و فرضیه هایی درباره ی آنها، آزمودن این فرضیه ها، برآورد نتیجه ها، تعبیر و آزمودن دوباره ی این فرضیه ها می داند. برای سنجش خلاقیت از پرسشنامه خلاقیت سنج تورستون استفاده می شود.

راجرز (۱۹۵۶) به عنوان یک نظریه پرداز مکتب انسان گرایی بر این باور است که مفهوم خلاقیت را تنها در زمینه ی آثار هنری و رویدادها یا پدیده های قابل دیدن می توان به کار برد. به باور وی خلاقیت در نهایت باعث شکوفایی آدمی می شود و راجرز آن را هدف نهایی پیشرفت هر انسانی می پندارد. مزلو (۱۹۹۸) به عنوان یک انسان گرا خلاقیت را نیروی بالقوه ای می داند که از آغاز زندگی به همه یا بیشتر افراد هدیه شده است و در جریان رشد همراه با فرهنگ پذیری افراد این توانایی رفته رفته کم رنگ و یا بروز آن مهار می شود (گلمن، کافمن وری، ۱۹۹۲). گیلفورد (۱۹۹۰) نیز باور دارد که خلاقیت توانایی ویژه ای برای افراد برگزیده نیست، بلکه ویژگی مشترک همه ی انسانها است. از این رو توجه وی به اندازه گیری کمی ویژگی های خاصی جلب شد که با توانایی های همه ی افراد در ارتباط است (گود و بروفیه، ۱۹۹۰). | گیلفورد خلاقیت را استعدادی نهفته توصیف می کنند که قابل دیدن نیست و تنها به کمک آزمونهایی قابل اندازه گیری است که بر عواملی که وی آنها را «مقوله ی عمل واگرا» و «مقوله ی فرآورده ی تغییر شکل می نامد، تکیه می کند. گیلفورد خلاقیت را تعامل این دو عامل جدا از هم می داند. گروه دیگری از پژوهشگران خلاقیت را توان ایجاد کاری نو (یعنی غیر تقلیدی و غیر منتظره) با کیفیتی عالی، شایسته و سودمند تعریف کرده اند (لوبارت”، ۱۹۹۶: اکس”، ۱۹۹۰؛ استرنبرگ ۱۳، ۱۹۸۸ و ۱۹۹۹: استرنبرگ و لوبارت، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۹).

پرسشنامه خلاقیت سنج تورستون (CREE)  یک آزمون  مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است و می تواند برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود . در  آزمون پرسشنامه خلاقیت سنج تورستون (CREE)  ۱۴۵ سوال وجود دارد و هر سوال پرسشنامه خلاقیت سنج تورستون (CREE)، پرسشی را از آزمودنی درباره خود او مطرح می سازد.

پرسشنامه خلاقیت تورستون توسط تورستون و ملین جر ساخته شده است. در پرسشنامه خلاقیت تورستون به منظور سنجش خلاقیت از ۱۴۵ گویه استفاده شده است. تهیه پرسشنامه Cree تحقیقی بود که در سال ۱۹۵۴ تحت راهنمایی ال. ال. و تی جی تورستون و جی، جی، میلین جر در آزمایشگاه روان سنجی دانشگاه کارولینای شمالی زیر پوشش شرکت جنرال موتورز انجام گرفت. پس از بررسی ادبیات تحقیق مشکل به طور عملیاتی تعریف شد و از ۵۲۱ سؤالی که مطرح شده بود بالغ بر ۴۷۹ فرضیه شکل گرفت.

پرسشنامه اولیه خلاقیت تورستون با ۵۲۱ سؤال شامل ۳۷۷ سؤال کلامی و ۱۴۴ تصویر از مقیاس رجحان ولش(مقیاس هنر) تشکیل شده بود. البته پرسشنامه Cree بر مبنای سؤالات کلامی ساخته شد. نمونه مورد تحقیق را ۲۸۳ نفر مهندس، ۱۴۲ نفر آنان مخترع خلاق و ۱۴۱ نفر مهندس غیر خلاق تشکیل می دادند. داده های حاصل از اجرا، تحلیل آماری شد و مشخص گردید که از ۳۷۷ سؤال کلامی ۱۴۵ سؤال در سطح ۲۵ درصد یا بیشتر معنادار بودند و بیشتر از ۱/۳ این ۱۴۵سؤال دارای خی دو کمتر از ۵ درصد بودند. به این ترتیب می توان از این پرسشنامه انتظار داشت تا متضمن سطح بالایی از پیش بینی صحیح در مورد خلاقیت باشد.

تعدادی از سوالات خلاقیت سنجش تورستون عبارتند از:

۱. آیا در گروه هایی که عضو هستید احساس می کنید با آنها تفاوت دارید؟

۲، آیا میتوانید به سادگی هنگام خواب افکار شغلی خود را رها کنید؟

٣. آیا سخن گفتن در حضور دیگران برای شما مشکل است؟

کلید و روش نمره گذاری به همراه راهنمای تکمیل پرسشنامه خلاقیت سنج تورستون به همراه فایل قرار گرفته است که به محض خرید به ایمیل شما ارسال می شود.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …