پرسشنامه خلاقیت عابدی

 آزمون خلاقیت عابدی بر پایه تعریف تورنس از خلاقیت ساخته شده است. از دیدگاه او(؟؟؟؟؟؟) خلاقیت “فرآیندی است شامل حساسیت به مسائل، کمبودها و بن بستها که به دنبال تشخیص مشکل به وجود می آید و به دنبال آن جستجو برای یافتن راه حل و طرح فرضیه های مربوط به آن آغاز می شود. سپس فرضیه ها و راه حل ها ازمایش می شوند و تغییرات لازم در آنها به وجود می آید.”.

تورنس خلاقیت را ترکیب چهار عامل اصلی زیر می داند: ۱- سیالی: یعنی استعداد تولید ایده های فراوان، ۲-بسط: یعنی استعداد توجه به جزئیات، ۳-ابتکار: یعنی استعداد تولید ایده های نو و غیر معمول و ۴- انعطاف پذیری:یعنی استعداد تولید ایده ها یا روشهای بسیار گوناگون(؟؟؟؟).

بر پایه سازهای آزمون تفکر خلاق تورنس، یک آزمون مدادی کاغذی چند گزینه ای تهیه گردید که هدف از تهیه آن کوتاه کردن زمان مورد نیاز برای اجرا و نمره گذاری آزمونهای خلاقیت بود(؟؟؟؟؟).

مشخصات پرسشنامه خلاقیت عابدی

قالب فایل: Word

تعداد سوالات: ۶۰

روایی و پایایی: دارد

دستورالعمل اجرا: دارد

منابع: دارد

تعریف مفهومی : دارد

کلید  پرسشنامه: دارد

روش نمره گذاری: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …