پرسشنامه خواب شیرخوار

این پرسشنامه در سال ۱۹۹۹ توسط مورل طراحی شده و رفتار خواب شیرخواران را از  طریق گزارشات مادر می سنجد. شامل دو قسمت است : قسمت اول مطابق با مقیاس ریچمن بوده و شامل ۹ سوال است که رفتار خواب کودک را با پرسیدن سوالاتی درمورد رفتن به رختخواب برای خوابیدن، بیداری شبانه، و خوابیدن در رختخواب والدین می سنجد. دامنه نمره برای سوال اول ۰-۶، سوال دوم ۰-۷، سوال چهارم ۰-۷، سوال پنجم، ۰-۵، سوال ششم ۰-۶، و سوال هشتم ۰-۷ می باشد. سوالات ۳، ۷ و ۹ مدت زمان تداوم مشکلات خواب را می سنجند. قسمت دوم پرسشنامه با یک سوال چهار گزینه ای(شامل گزینه های بدون مشکل، مشکل خفیف، مشکل متوسط و مشکل شدید) نظر مادر را در مورد مشکل دار بودن یا نبودن خواب کودک می پرسد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۹

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …