پرسشنامه خودتنظیمی یادگیری

این پرسشنامه توسط Anchorریان و کانل(۱۹۸۹) برای سنجش باورهای انگیزشی کودکان مقطع ابتدایی و راهنمایی در امور تحصیلی تهیه گردیده است و شامل چهار سبک تنظیمی بیرونی، درون فکنی، همانندسازی و درونی می باشد(منبع داخل فایل). هر سبک تنظیمی بر اساس چهار نوع فعالیت(دلایل انجام تکالیف درسی، دلایل داشتن رفتار خوب در مدرسه، دلایل انجام کارهای درسی، دلایل پاسخگویی به سوالات در کلاس) توسط ۸ سوال مورد ارزیابی قرار می گیرد. سوالات این مقیاس بصورت طیف ۴ درجه ای (کاملا درست است=۴ تا اصلا درست نیست=۱) است. روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران توسط البرزی، رضویه(۱۳۸۲) احراز گردید(به نقل از البرزی و خیر، ۱۳۸۶).

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۲

روایی و پایایی: دارد

مؤلفه ها: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …