پرسشنامه خودکارآمدی عمومی نئو

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه:

۱-من دوست دارم همیشه آدم های زیادی دور و برم باشند

۲-من سعی می کنم با دیگران خوش رفتار و مودب باشم

۳-من لبخند زدن به دیگران و بیرون رفتن با آنها را کار آسانی می دانم

 قالب فایل Word:

 روایی و پایایی : دارد

 تعداد سوالات: ۶۰

 مولفه ها: دارد

نمره گذاری: دارد

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …