پرسشنامه خودکارآمدی عمومی

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی

نوع فایل: Word

 مولفه: دارد

 منبع: دارد

 روایی و پایایی: دارد

 تعداد سوالات:  ۱۹ سوال

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …