پرسشنامه خودکارآمدی والدگری

AnchorAnchorAnchorآزمون مورد استفاده در سنجش خودکارآمدی والدگری، مقیاس خودکارآمدی(خوداثرمندی)والدگری[۱](PSAM) است. این آزمون در سال ۱۹۹۶ توسط دومکا، استورزینگر، جکسون و روسا برای ارزیابی خودکارآمدی والدگری ساخته شده است. این آزمون حس کلی والدین از اطمینان را در نقش والد، توانایی حل تعارضات والد-کودک و تلاش و مقاومت والد را ارزیابی می کند. آزمون از ۱۰ آیتم تشکیل شده است و آزمودنی با استفاده از مقیاس ۷ درجه ای به هر سوال پاسخ می دهد. نمره بالا در این آزمون، خودکارآمدی والدگری بالا و نمره پایین خودکارآمدی والدگری پایین را نشان می دهد

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۱۰

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد


[۱] –AnchorParental Self Agency Measure

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …