پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس

خودکارآمدی به عنوان یک متغیر شخصیتی، نقش به سزایی در برخورد فرد با مسائل زندگی دارد و به عنوان یک ویژگی شخصیتی پیش بینی کننده قادر است در موقعیتهای تحصیلی و آموزشی عاملی تاثیرگذار باشد. دانش آموزانی که با ورهای خودتنظیم و تحصیلی قوی را رشد می دهند، بهتر می توانند یادگیریشان را اداره کنند و موانع و فشارهای اجتماعی را تحمل کنند و در رفتارهایی مثل بزهکاری که می تواند پیشرفت تحصیلیشان را تحلیل برد، درگیر شوند. بنابراین باورهای دانش آموزان در مورد توانایی هایشان بر روی انجام فعالیتهای عقلانی و دستاوردهای تحصیلی تاثیر می گذارد.

این پرسشنامه توسط موریس برای ارزیابی خودکارآمدی کودکان و نوجوانان سنین مدرسه (۷-۱۸ سال )تهیه شده است که دارای ۳ خرده مقیاس در سه حیطه خودکارآمدی اجتماعی، تحصیلی و هیجانی است. این پرسشنامه ۲۳ ماده دارد و هر ماده در مقیاس ۵ نمره ای از ۱ =اصلا تا ۵=بسیار زیاد نمره گذاری می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه خودکارآمدی موریس:

قالب فایل: پی دی اف

تعداد سوالات: ۲۳

روایی و پایایی: دارد

مقاله اصلی فارسی: دارد

پرسشنامه اصلی لاتین: دارد

روش نمره گذاری: دارد

منابع: دارد

تفکیک مولفه ها : دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …