پرسشنامه خودکشی بک

 پرسشنامه خودکشی بک به منظور آشکارسازی و اندازه گیری شدت نگرش ها ، رفتارها و طرح ریزی برای ارتکاب به خودکشی در طی هفته ی گذشته تهیه شده است .

مولفه های پرسشنامه خودکشی بک: تمایل به مرگ ، آمادگی برای خوکشی، و تمایل به خودکشی واقعی.

قالب این فایل پرسشنامه خودکشی بک بصورت Word می باشد

۲,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

تاریخچه ساخت پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

تاریخچه ساخت پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

تاریخچه ساخت پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز در زمینه سرمایه روان شناختی تنها ابزاری که تاکنون …