پرسشنامه خودکنترلی تانجنی و همکاران

ظرفیت انسان برای اعمال خودکنترلی به طور بحث برانگیزی یکی از قدرتمندترین توانایی ها و موجب سازگاری سودمند در روان انسانی است . افراد وقتی بتوانند بین خود و محیطشان هماهنگی و سازگاری مطلوبی ایجاد کنند شاداب ترین و سالم ترین شرایط را خواهند داشت و سازگاری می تواند اساسا با تغییر دادن خود در جهت تطابق با جهان پیرامون ، بهبود یابد.

نوع فایل: پی دی اف

پایایی و روایی: دارد

 منبع: دارد

سوالات پرسشنامه به لاتین: دارد

مقاله اصلی: دارد

 تفسیر و توضیحات: دارد

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …