پرسشنامه خود ابرازگری عاطفه منفی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorمعرفی Anchorپرسشنامه خودابرازگری عاطفی منفی

خودابراز گری های منفی در ایجاد و تشدید اضطراب اجتماعی نقش دارند. برخی پژوهشها نشان می دهند که خودابرازگری های منفی به طور مثبت با سطح بالای اضطراب اجتماعی در بزرگسالان، کودکان و نوجوانان رابطه دارد(۲۰، ۲۱). خودابرازگری های منفی، شناختهای خود مرجع منفی(negative self-referent cognitions) هستند که می توانند در میزان اضطراب و افسردگی فرد تاثیر داشته باشند. به طور خاص، این ابزارهای متصور شده درباره خود فرد(من احمق هستم) منفی گرا هستند و می توانند به حالت فرد یا موقعیت وابسته باشند. تعداد بیشتری از خودابرازگری های منفی بیانگر سطوح بالاتر اضطراب و افسردگی فرد است(۲۲). الگویی که در آن خود ابرازگری های منفی با اضطراب اجتماعی رابطه مثبت دارد و به طور معنادار آن را پیش بینی می کند بارها در بزرگسالان بررسی شده است(۲۰، ۲۳، ۲۴).

پرسشنامه خودابرازگری عاطفی منفی(NASSQتوسط رنان، کندال و رو(۱۹۹۴) به منظور اندازه گیری شناختهای منفی آزمودنی های سنین ۱۱ تا ۱۵ سال درباره خودشان طراحی شد. این پرسشنامه ۳۹ ماده خودگزارشی با مقیاس ۵ درجه ای لیکرت(اصلا ۱ تا همیشه ۵) را شامل می شود که خودابرازگری های اضطراب، افسردگی و عواطف منفی را در کودکان و نوجوانان بررسی می کند. پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی بسیار مطلوب گزارش شده است(r=0/78).

روش نمره گذاری پرسشنامه خودابرازگری عاطفی منفی به طور کامل داخل فایل همراه توضیح داده شده است.

AnchorAnchorAnchorتعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه خودابرازگری عاطفی منفی

۱- معمولاٌ همه چیز را خراب کردم (تو همه کارها افتضاح به بار آوردم)

۲– قصد دارم که یک احمق از خودم بسازم (ادم احمقی باشم و احمق نشون بدم)

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۳۹

تعداد صفحات: ۴

مقاله همراه: ۱

روش نمره گذاری: دارد

مقاله بیس لاتین(Negative Affectivity in children: development and validation of a self-statement Questionnaire): دارد

تعریف مفهومی: دارد

سوالات پرسشنامه به لاتین: دار

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …