پرسشنامه خود بیمار انگاری

این پرسشنامه حاوی ۳۶ سوال است و افراد بر مبنای نمره کسب شده در گروههای سالم (۰-۲۰)، مرزی(۲۱-۳۰)، خفیف(۳۱-۴۰)، متوسط(۴۱-۶۰) و شدید(بالای ۶۰) قرار می گیرند(۲۶). این پرسشنامه برای افرادی که بیش از ۷۰ سال سن دارند، معتبر نیست و عامل خودبیمارانگاری را در مورد افرادی که بیماری های شدیدی داشته اند، نشان نخواهد داد. از این رو لازم است تا عامل اصلاحی سن در آن منظور شود. به همین جهت بر اساس مقیاس زیر عمل نمایید

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۶

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …