پرسشنامه خود سنجی شیدایی آلتمن

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorمقیاس خود سنجی آلتمن[۱] برای شیدایی(ASRM) بعنوان یک ابزار خود گزارشگری برای هدفهای تحقیقاتی و بالینی در موقعیتهای بستری یا سرپایی و برای نشان دادن شدت علائم شیدایی مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجاییکه ASRM با ملاکهای DSM IV هماهنگ است، می تواند بعنوان وسیله غربال گری برای تسهیل ارزیابی و تشخیص در بیماران با نشانه های شیدایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می تواند بعنوان مقیاس اندازه گیری برای اثربخشی درمان بالینی و نیز در ترکیب با مقیاسهای افسردگی برای ارزیابی حالتهای شیدایی و افسردگی مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۵

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

Anchorتفسیر: دارد


[۱] -Altman, E.G.

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …