پرسشنامه خود پنداره راجرز

 تعداد سوالات: ۳۰

قالب فایل: Word

تعداد مولفه ها: ۶

 منبع : دارد

 روایی و پایایی: دارد

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …