پرسشنامه خوش بینی -۳۷ سوالی

پرسشنامه خوش بینی با ارزیابی دیدگاه فرد نبست به وقایع و اتفاقات احتمالی و آنچه رخ می دهد ، به ارزیابی خوش بینی و بدبینی فرد می پردازد.

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …