پرسشنامه دست برتری

AnchorAnchorAnchorپرسشنامه دست برتری ادینبورو در سال ۱۹۷۰ توسط اولدفیلد در دانشگاه ادینبور اسکاتلند تهیه گردیده، ابتدا حدود ۲۰ موضوع را مد نظر قرار داد که بعد از انجام مراحل تحقیقاتی و در نظر گرفتن مسائل فرهنگی، اجتماعی، سن و غیره و اجرا روی ۱۱۰۰ نفر در نهایت ده موضوع از آن مانند: نوشتن، نقاشی کردن، پرتاب توپ، قیچی کردن، بریدن با چاقو، روشن کردن کبریت، جارو زدن و باز کردن درب جعبه، انتخاب گردید. این پرسشنامه به منظور تعیین دست برتری به کار برده میشود.

دست برتری: برتری مهارت و توانایی یک دست در اعمالی که با یک دست انجام می شوند، مانند نوشتن، استفاده از قیچی، قاشق، مسواک یا راکت تنیس. بهترین معیار در انتخاب دست برتر در انجام این کارها دستی است که :

  • ۱) با دقت و مهارت بیشتری آن کار را انجام دهد.

  • ۲) به طور آنی و ناخودآگاه برای اعمال فوق به کار گرفته شود.

در زمینه میزان شیوع چپ برتری آمارهای متفاوتی در دست می باشد که تفاوت چندانی با هم ندارند: ۹۰ الی ۹۵ درصد افراد راست برتر هستند. بنابراین چپ برتری و یا به عبارت دقیق تر غیرراست برتری در ۵ الی ۱۰ درصد جامعه و با ارجحیت بیشتری در مردان دیده می شود. باید تاکید نمود که افراد از نظر دست برتری در یک طیف قرار دارند، طیفی که در یک سوی آن افرادی کاملا راست برتر و درسوی دیگر آن افرادی کاملا چپ برتر قرار دارند. افراد مابین این دو گروه با تعداد کمتر، دو سوتوان[۱] یا آمیخته دست[۲] هستند. جالب است که رفتارهایی در انسان وجود دارد که قویا جانبی شده هستند، اما جهت آنها لزوما با جهت دست نوشتاری منطبق نیست. مانند دست به سینه ایستادن[۳]، فرو بردن انگشتان دست درهم[۴] و چهارزانو نشستن[۵] که همواره در یک فرد به یک شکل روی می دهد(نوروزیان، ۱۳۸۶).

برای بررسی دست برتری در عصب روانشناسی و سایر علوم بالینی و تجربی از روشهای مختلفی استفاده می شود (الدفیلد، ۱۹۷۰). به عنوان مثال، برای اندازه گیری دست برتری از پرسشنامه ها، مقیاس های رفتاری، خودگزارش گری در مورد ترجیح دستی و یا پرسش از آزمودنی درباره دست مورد استفاده در نوشتن استفاده می شود (چاپمن، ۱۹۸۷). تا به حال از پرسشنامه هایی نظیر پرسشنامه دست برتری الدفیلدزادینبورگ(۱۹۷۱)، پرسشنامه آنت(۱۹۷۰)؛ کروویتز و زنر(۱۹۶۲) و پرسشنامه راکزکووسکی، کالات و نبس(۱۹۷۴) و پرسشنامه چاپمن(۱۹۸۷) برای اندازه گیری دست برتری استفاده شده است.

اولدفیلد به منظور تهیه پرسشنامه دست برتری ادینبورگ، از آزمون ویرایش شده ی پرسشنامه هامفری ۲۰ گویه ای استفاده کرد و روی آن ویرایش اندکی انجام داد.

آزمون ویرایش شده پرسشنامه هامفری دارای گویه های زیر است و هر آزمودنی برای هر گویه باید یکی از گزینه های راست یا چپ را علامت بزند.

اولدفیلد از میان این ۲۰ گویه که مربوط به استفاده از دستها بودند، پس از مطابقت فرهنگی (نظیر گویه استفاده از کارد به همراه چنگال: چون در انگلیسی برای حفظ پرستیژ حتما کارد را با دست راست و چنگال را با دست چپ نگه می دارند و ..) و بررسی همبستگی درونی گویه ها با یکدیگر، ۱۰ گویه زیر انتخاب کرد.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- از کدامیک از پاهای خود برای انداختن توپ بیشتر استفاده می کنید؟

۲-از کدامیک از چشمهایتان در مواقعی که یک چشم لازم باشد، استفاده می کنید؟ مثلا تیر اندازی.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی:

نمره گذاری و تفسیر:

تاریخچه:

تعریف مفهومی:

مقاله بیس فارسی:

منبع:

تعداد صفحات: ۷

قالب فایل: pdf

تعداد سوالات:۱۰

تعداد مقالات همراه : ۱


[۱] – Ambidextrous

[۲] – Mixed hander

[۳] – Armfolding

[۴] – Hand clasping

[۵] – Leg crossing

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …