پرسشنامه دلبستگی والدین و همسالان

آزمون دلبستگی به والدیین و همسالان توسط آرمسدن و گرینبرگ(۱۹۸۷) به منظور ارزیابی تصور نوجوان در مورد ابعاد مثبت و منفی عاطفی- شناختی رابطه با والدین و دوستان صمیمی شان بر پایه نظریه دلبستگی بالبی ساخته شده است. این آزمون دارای سه زیرمقیاس: میزان اعتماد، کیفیت رابطه و میزان خصومت و احساس بیگانگی است. این آزمون دارای ۳ بخش است که بخش اول و دوم آن میزان دلبستگی به پدر و مادر را به طور مجزا می سنجد و بخش سوم مربوط به دلبستگی به دوستان است و هر بخش آن ۲۵ سوال دارد……………

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …