پرسشنامه دلبستگی

این پرسشنامه ابتدا در سال ۱۹۹۰ تهیه شده و در سال ۱۹۹۶ مورد بازنگری قرار گرفت. مبنای نظری آن نظریه دلبستگی است(برقیان، ۱۳۹۱). این مقیسا شامل خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خوتوصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به نگاره های دلبستگی نزدیک است و مشتم بر ۱۸ ماده بوده و از طریق علامت گذاری بر روی کی مقیاس ۵ درجه ای از نوع لیکرت(به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد برابر است با ۱، تا کاملا با خصوصیات من تطابق دارد برابر است با ۵ سنجیده می شود. نتایج تحلیل عاملی، سه زیر مقیاس را در این پرسشنامه نشان می دهد:

۱-نزدیکی:میزانی که اعتماد آزمودنی را به دیگران می سنجد(D)

۲- وابستگی: میزان آسایش در رابطه صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند(C).

۳- اضطراب: ترس از داشتن رابطه را در ارتباط ها می سنجد(A).

زیرمقیاس اضطراب با دلبستگی ناایمن مضطرب – دوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیکی در تطابق با دلبستگی ایمن می باشد و زیر مقیاس وابستگی را می توان دقیقا عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایاییدارد

 تعداد سوالات۱۸

  ابعاد: دارد

نمره گذاری : دارد

هنجاریابی: دارد

قالب فایل: Word

تفسیر:دارد

پرسشنامه اصلی (لاتین): دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …