پرسشنامه دلزدگی زناشویی

پرسشنامه هازن و شیور که ابزار دقیق و بسیار متداول برای سنجش سبکهای دلبستگی است(عارف نظری و مظاهری، ۱۳۸۴) مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول آزمودنی ها بر روی یک پیوستار از نمره ۱(کاملا مخالف) تا ۷ (کاملا موافق) وضعیت خود را در رابطه با میزان تطابقش با هر توصیف که بیانگر یک سبک دلبستگی است، مشخص می کند. سه سبک اندازه گیری شده در این مقیاس عبارتند از سبک دلبسته ایمن، دوسوگرا و اجتنابی. در بخش دوم فرد یکی از سه توصیف را به عنوان سبک غالب خود انتخاب می کند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل:pdf

تعداد سؤالات: ۳

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: ندارد

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …