پرسشنامه دلزدگی زناشویی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorمقیاس دلزدگی زناشویی یکی از ابزارهای خودسنجی است که برای اندازه گیری درجه دلزدگی زناشویی بین زوجها طراحی شده است. CBM از یک ابزار خودسنجی دیگر که برای اندازه گیری دلزدگی به کار می رود اقتباس شده است که توسط پاینز(۱۹۹۶) ابداع گردید(پاینز و نانز، ۲۰۰۳). این پرسشنامه ۲۱ مورد دارد که شامل سه قسمت اصلی خستگی جسمی(احساس خستگی، سستی و داشتن اختلالات خواب)، از پا افتادن عاطفی(احساس افسردگی، ناامیدی و در دام افتادن) و از پا افتادن روانی(احساس بی ارزشی، سرخوردگی و خشم به همسر) می باشد. تمام این موارد روی مقیاس هفت امتیازی پاسخ داده می شوند. سطح یک معرف عدم تجربه عبارت مورد نظر و سطح هفت، معرف تجربه زیاد عبارت مورد نظر (همیشه ) است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۱

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …