پرسشنامه رابطه مادر- کودک پیانتا

پرسشنامه رابطه مادر- کودک پیانتا

این مقیاس توسط پیانتا برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ ساخته شد و شامل ۳۳ سوال است که ادراک والدین را در مورد رابطه خود با کودک می سنجد. این مقیاس دارای حوزه های نزدیکی، وابستگی، تعارض و رابطه مثبت کلی مادر-کودک می باشد.

 

سوالات ……………….. عامل نزدیکی را می سنجند، سوالات …………………… عامل وابستگی را می سنجند؛ سوالات……………………….. عامل تعارض را می سنجند. این پرسشنامه دارای مقیاس لیکرت ۵ درجه ای از ۵=کاملا موافقم تا ۱= کاملا مخالفم را در بر می گیرد.

رابطه مثبت کلی که همان نمره کل است از مجموع نمرات حوزه نزدیکی و معکوس نمرات حوزه تعارض و وابستگی بدست می اید روایی محتوایی و پایایی این پرسشنامه توسط ابارشی به دست آمده است این مقیاس شامل حوزه های تعارض، نزدیکی، وابستگی و رابطه مثبت کلی است.

پرسشنامه رابطه مادر- کودک پیانتا. مادر و فرزندی در آغوش همدیگرند. لوگوی سایت آزمودنی و نام پرسشنامه در تصویر درج شده است.

نمونه هایی از سوالات پرسشنامه پرسشنامه رابطه مادر- کودک پیانتا: 

  1. اگر فرزندم آشفته و نگران باشد با وجود من آرامش پیدا می‌کند. 
  2. فرزندم احساس میکند که من ناعادلانه با او رفتار میکنم. 
  3. وقتی سعی میکنم اصول تربیتی را آموزش دهم مقاومت میکند و یا عصبانی میشود. 

مشخصات فایل پرسشنامه رابطه مادر- کودک پیانتا:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۳

روایی و پایایی:

منابع :

روش نمره گذاری:

تفکیک مؤلفه ها:

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …