پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

Anchorپرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری: این پرسشنامه را که پنتریچ و دی گروت(۱۹۹۰) تهیه کرده اند، مقیاس باورهای انگیزشی با سه عامل خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان و مقیاس رفتارهای شناختی با دو عامل راهبردهای شناختی و خودتنظیمی را اندازه گیری می کند.

نسخه نهایی این پرسشنامه شامل ۴۴ سوال است و برای نمره گذاری آن از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده می شود.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه:

۱- مطمئن هستم که می توانم تکالیفم را به خوبی انجام دهم.

۲- فهمیدن موضوعات درسی برای من مهم است.

۳- قبل از شروع مطالعه راجع به کارهای لازم برای یادگیری بهتر فکر می کنم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی : دارد

پرسشنامه اصلی به لاتین: دارد

مولفه ها: دارد و مشخص شده است.

قالب فایل: Word

منبع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

مولفه ها: دارد

تعداد سوالات: ۴۴

تعداد مقالات همراه : ۳

مقاله لاتین اصلی: دارد

تضمین کیفیت فایل: دارد(در صورت نارضایتی مبلغ پرداختی قابل برگشت است)

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …