پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ)

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ)

پرسشنامه راهبردهای خودتنظیم ( MSLQ ) توسط پینتریچ و دی‌گروت ساخته شده است. این پرسشنامه با ۴۷ عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی( راهبردهای شناختی و فراشناختی) تنظیم شده است. خرده‌مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل ۲۲ عبارت بوده و سه وجه از خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را می‌سنجد. راهبردهای شناختی ۱۳ عبارت مقیاس را به صورت زیر به خود اختصاص داده است:

تکرار و مرور شامل عبارتهای ۴۴، ۳۷، ۲۹؛ بسط شامل یادداشت‌برداری شامل عبارت ۳۴؛ خلاصه‌نویسی شامل عبارت‌های۳۱، ۴۵؛ سازماندهی شامل عبارت‌های ۲۶ ،۲۷ ،۳۹ ،۴۲ ،۴۷ و درک مطلب شامل عبارتهای ۳۲ ،۳۳٫

راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع ۹ عبارت مقیاس را به شرح زیر شامل میشود:

 برنامه‌ریزی شامل عبارتهای ۳۸ ،۴۶؛ نظارت و کنترل شامل عبارت‌های ۲۸ ،۳۵ ،۴۱ ،۴۳؛ نظم‌دهی شامل تلاش و پشتکار عبارات ۳۰ ،۳۶؛ و فعالیت نظم‌دهی عبارت ۴۰٫

بخش باورهای انگیزشی ۲۵ عبارت مقیاس را در برگرفته و شامل ۴ جزء خودکارآمدی، جهت‌گیری هدف، ارزش‌گذاری درونی و اضطراب امتحان به شرح زیر می‌باشد:

خودکارآمدی شامل عبارت‌های ۲، ۶، ۹………………………………

روایی و پایایی

پینتریچ و دی‌گروت (۱۹۹۰) در بررسی روایی آن با استفاده از روش تحلیل برای مقیاس باورهای انگیزشی سه عامل خودکارآمدی، ارزش‌گذاری درونی و اضطراب امتحان و برای مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دو عامل استفاده از راهبردهای شناختی و استفاده از راهبردهای شناختی و مدیریت منابع را بدست آوردند و ضرایب پایایی خرده‌مقیاس‌های خودکارآمدی، ارزش‌گذاری درونی و اضطراب امتحان، استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۹/۰ ،۸۷/۰ ،۷۵/۰ ،۸۳/۰ ،۷۴/۰ تعیین کردند. موسوی‌نژاد (۱۳۷۶) نیز برای بررسی روایی این پرسشنامه از روش روایی محتوایی و تحلیل عاملی استفاده کرده و سه عامل راهبردهای شناختی………………………………..

مشخصات فایل پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:

  •  تعداد سوالات: ۴۷ 
  • قالب فایل: pdf & word
  • تعریف مفهومی متغیر:
  • تعریف عملیاتی: 
  • روایی  پرسشنامه: 
  •  پایایی پرسشنامه:
  • منبع: 

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + شش =