پرسشنامه رتبه بندی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorمقیاس رتبه بندی والد کودک، یک ابزار ۲۴ سوالی است که توسط فاین، مورلند و شوبل[۱] برای سنجیدن نظر جوانان درباره رابطه آنها با والدینشان طراحی شده است. این مقیاس دارای دو فرم است. یکی برای سنجیدن رابطه فرزند- مادر و دیگری برای بررسی رابطه فرزند با پدر. فرم مربوط به پدر دارای خرده مقیاسهای عاطفه مثبت، آمیزش پدرانه[۲]، ارتباط یا گفت وشنود و خشم و فرم مربوط به مادر دارای خرده مقیاسهای عاطفه مثبت[۳]، آزردگی[۴]، همانندسازی[۵] و ارتباط یا گفت و شنود می باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۴

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد


[۱] -Fine, Moreland & Schweble

[۲] -Father Involvement

[۳] -Positive Affect

[۴] -Resentment/role confusion

[۵] -Identification

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …