پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای بررسی رشد هیجانی کارکردی کودکان از پرسشنامه رشد هیجانی گرینسپن(۲۰۰۷) استفاده شد. این پرسشنامه دارای ۳۵ گویه است که نیمرخ رشدی کودکان را در دو سطح گذشته مدار(۰ تا ۵/۳ سالگی) و وضعیت کنونی ترسیم می کند. مادران ابتدا سوالها را برای سطح گذشته مدار در فرمهایی که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با استفاده از ۶ گزینه (نمی توانم بگویم، هرگز، گاهی اوقات، به طور متوسط، اکثرا و همیشه) نمره گذاری می کنند. لذا نمره دهی از صفر تا پنج متغیر است. در مرحله دوم، همه سوالها برای وضعیت کنونی کودک در ۴ سطح (این رفتار را هنوز نشان نمی دهد، گاهی این رفتار را نشان می دهد، همیشه این رفتار را نشان می دهد، این رفتار را نشان می دهد، این رفتار را داراست اما وقتیکه استرس یا اضطراب دارد نشان نمی دهد) از یک تا چهار نمره گذاری می کنند. ………..

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۵

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …