پرسشنامه رضایت جنسی

پرسشنامه رضایت جنسی(یاوری کرمانی، ۱۳۸۶)، احساسات و نگرانی های شخصی درباره محبت و رابطه جنسی با همسر را ارزیابی می کند. عبارات رضایت از محبت و ابراز آن، میزان راحتی هنگام بحث از مسائل جنسی، نگرشها نسبت به رابطه جنسی، آمیزش و تصمیمات مربوط به کنترل موالید و احساسات فرد را درباره وفاداری جنسی منعکس می کند. نمرات بالا، رضایت از ابراز محبت و گرایش مثبت درباره نقش جنسیت در ازدواج منعکس می کند. …

مشخصات فایل پرسشنامه:

هدف پرسشنامه: ارزیابی احساسات و نگرانی های شخصی درباره محبت و رابطه جنسی با همسر

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۱۷

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …