پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

رضایت شغلی،نوعی احساس رضایت و رضایت خاطر فرد ازشغل خود در سازمان است که باکارمناسب بااستعدادها،میزان موفقیت درشغل ،تآمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه های موفق وجوسازمانی ارتباط دارد (میرکمالی، ۱۳۸۶).

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد رضایت شغلی در ۶ بعد زیر می باشد:

نظام پرداخت (سوالات۱،۲،۳)

نوع شغل (سوالات۴،۵،۶،۷)

فرصت­های پیشرفت (سوالات۸،۹،۱۰)

جوّ سازمانی (سوالات۱۱،۱۲)،

سبک رهبری (سوالات۱۳،۱۴،۱۵،۱۶)

شرایط فیزیکی (سوالات۱۷،۱۸،۱۹).

مولفه های پرسشنامه:

نظام پرداخت

نوع شغل

فرصت­های پیشرفت

جوّ سازمانی

سبک رهبری

شرایط فیزیکی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالف ،۱؛ مخالف،۲؛ نظری ندارم۳؛موافق ،۴؛ کاملا موافق ،۵) می­باشد.

 

هدف پرسشنامه: بررسی ابعاد رضایت شغلی

 

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا دارای مشخصات زیر می باشد:

  • پایایی و روایی: دارد

  • تعداد سوالات: ۱۹

  • ابعاد و مولفه ها: دارد

  • قالب فایل: Word

  • منبع: دارد

  • مقاله  اصلی پرسشنامه : دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …