پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

این پرسشنامه به سنجش علایق و رغبتهای شغلی افراد می پردازد و به آنها در انتخاب زمینه شغلی و تصیلی کمک می نماید.

تفسیر نتایج

اگر بیشترین انتخاب های شما در ستون I  باشد . می توان گفت که رغبت‌های شما بیشتر در جهت فعالیت‌های درون گرایی است‌. فعالیت‌هایی که به صبرو حوصله‌ی زیاد ،‌ دقت و تفکر نیاز دارند. شما  در اجتماعاتی که از تعداد زیادی افراد تشکیل می‌شود ، اجتماعاتی که باید در آنها پیچ و خم‌های زیادی را رفت تا مورد قبول واقع شد ، احساس راحتی نمی‌کنید. شما دوست دارید در آرامش و در حالت خودمانی کار کنید.

مشاغل مناسب : تحقیق علمی ، حسابداری

سرگرمیها : مطالعه ، کارهایی که به پشتکار و تمرکز نیاز دارند ، کارهای ظریف ، تعمیر وسایل دقیق ، ملاقات‌های منظم و از قبل تعین شده با دوستان صمیمی و نادر .

اگر بیشترین انتخاب های شما در ستون II      باشد. رغبت‌های شما در جهت فعالیت‌هایی است که بیشتر به صرف نیرو نیاز دارند، فعالیت‌هایی که در آنها ذوق ریسک کردن ، سرعت تصمیم گیری ، و صرف نیروی بدنی نقش بنیادی دارند. شما با کارهای دفتری سازگاری کمتری دارید ، زیرا مجبورید به مدت طولانی بدو ن تحرک زیاد در یک جا بمانید و در بین کارهای ظریف محاصره شوید. سیاست کار شما نیست. زیرا دوست دارید روراست و رک‌گو باشید . نه اینکه شیوه ی دید خود را عوض کنید . شما دوست دارید به میل خود ، در خارج از خانه ، در هوای آزاد حتی اگر همراه با ناراحتی باشد کار کنید.

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …