پرسشنامه رفتارهای مدنی-سازمانی

برای اندازه گیری رفتارهای مدنی-سازمانی، ازپرسشنامه رفتارهای مدنی-سازمانی بخاری و علی استفاده می شود. بخاری و علی(۲۰۰۹) در مقاله کوتاه خود شواهدی از روایی و پایایی این پرسشنامه ارائه ننموده اند. گل پرور و همکاران(۱۳۸۸) این پرسشنامه را در ایران ترجمه و آماده اجرا کردند و روایی و پایایی آن را مستند ساخته اند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سوالات: ۹

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مولفه ها: این پرسشنامه تک مولفه ای است.

منبع: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …