پرسشنامه رفتار اوایل کودکی

AnchorAnchorAnchorفرم خیلی کوتاه پرسشنامه رفتار اوایل کودکی که در برگیرنده سوالاتی مرتبط با فرآیندهای واکنشی، خودتنظیمی و سیستم حسی-حرکتی کودکان است، با هدف سنجش خلق و خوی کودکان ۱۸-۳۶ ماهه با گزارش والدین، توسط دکتر Anchorروتبارت و دانشجویانش در سال ۲۰۰۹ طراحی شد. طراحان استفاده از آن را برای نوپایان ۱۲-۱۸ ماهه نیز بلا اشکال دانسته اند. قابل ذکر است اکثر رویکردهایی که اخیرا در مورد خلق و خوی شیرخواران و کودکان مورد استفاده قرار می گیرند توسط روتبارت پیشنهاد گردیده اند(کلین و همکاران، ۲۰۰۹).

پرسشنامه ECBQ-VSF شامل ۳۶ سوال ۸ گزینه ای است که از ۰-۷ نمره گذاری شده و شامل گزینه های کاربرد ندارد، هرگز، خیلی به ندرت ، کمتر از نیمی از زمان، حدود نیمی از زمان، بیش از نیمی از زمان، تقریبا همیشه و همیشه می باشد.

پرسشنامه سه بعد کلی عاطفه منفی(سوالات …………………………….)، شادخویی /برونگرایی(……………………………) و خودکنترلی(سوالات …………………………………..) را می سنجد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۳۶

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

ابعاد و مؤلفه ها: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …