پرسشنامه رفتار خوردن داچ

پرسشنامه رفتار خوردن داچ- ۳۳ سوالی 

پرسشنامه رفتار خوردن داچ شامل دو بخش است.

در بخش اول پرسشنامه، مشخصات آزمودنی و برخی اطلاعات در خصوص قد، وزن، نوسانات وزن و وجود یا عدم وجود پرخوری های دوره‌ای را در بر می‌گیرد.

و بخش دوم سوالات آزمون که شامل ۳۳ سوال و پنج خرده‌مقیاس برای سنجش سبک‌های خوردن هیجانی (۱۳ پرسش)، هیجانی سرگردان (۴ پرسش)، هیجانی مشخص (۹ پرسش)، بیرونی (۱۰ پرسش)، و بازداری (۱۰ پرسش) است. شماره پرسش‌های مربوط به هر خرده‌مقیاس در دفترچه راهنمای پرسشنامه آورده شده است.

پرسش‌ها در خصوص عادت‌های خوردن افراد است و پاسخ‌ها به صورت رتبه بندی ۵ درجه ای است که کمترین درجه، کمترین نمره و بیشترین درجه بیشترین نمره را به خود اختصاص می دهد (هرگز=۱، به ندرت=۲، گاهی=۳، اغلب=۴، بسیار زیاد=۵).

+

نمونه‌ای از سوالات پرسشنامه رفتار خوردن داچ:

آیا وقتی عصبانی باشید، میل به خوردن پیدا می کنید؟

 

پرسشنامه رفتار خوردن داچ. دختر بچه ای در حال غذا خوردن است که همزمان با گوشی هوشمند کار میکند./ نام پرسشنامه و لوگوی آزمودنی در تصویر درج شده است.

پرسشنامه رفتار خوردن داچ – ۳۳ سوالی پنج خرده مقیاس برای سنجش سبک‌های زیر داراست:

    1. خوردن هیجانی (۱۳ پرسش)
    2. هیجانی سرگردان (۴ پرسش)
    3. هیجانی مشخص (۹ پرسش)
    4. بیرونی (۱۰ پرسش)
    5. بازداری (۱۰ پرسش)

مشخصات فایل پرسشنامه :

قالب فایل: pdf

منابع :

روایی و پایایی:

روش نمره گذاری:

مقیاس نمره گذاری: ۵ درجه ای طیف لیکرت

تعریف مفهومی:

+

روش نمره گذاری پرسشنامه رفتار خوردن داچ 

آماده شده است و در داخل فایل قرار گرفته است.


 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …