پرسشنامه رفتار غیر اخلاقی

پرسشنامه رفتار غیر اخلاقی نیواستروم و راچ(۱۹۷۵) دارای ۱۷ ماده می باشد که خرده مقیاسهای آن به سویله آکاه و لوند[۱](۱۹۹۴) شناسایی گردید و شامل ۱۷ ماده می باشد. هر بعد از این پرسشنامه یک شکل از رفتار غیر اخلاقی را منعکس می کند و شش بعد از جمله: استفاده شخصی(۴ ماده)، سرزنش دیگران(۳ ماده)، رشوه(۲ ماده)، تحریف(۳ ماده)، دستکاری گزارش هزینه ها(۲ ماده) و فریب(۲ ماده) را می سنجد. به عنوان مثال، یکی از ماده های پرسش نامه مذکور به این صورت است:”برخی از کارکنان این سازمان، هدایا و مساعدتهایی را در ازای انجام کار موردنظر می پذیرند”. این پرسشنامه در یک مقیاس ۵ درجه ای لیکرت در محدوده “هرگز” تا “همیشه” اندازه گیری گردید.

AnchorAnchorAnchorمشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سوالات: ۱۷

قالب فایل: pdf

مولفه ها: تفکیک نشده است

نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد


[۱] – Akaah & Lund

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …