پرسشنامه رهبری تحولی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای اندازه گیری رهبری تحولی از پرسشنامه رهبری تحولی بس و اولیو (۱۹۸۵) استفاده شد. پرسشنامه دارای ۸۳ عبارت می باشد که اطهری(۱۳۸۸) در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد از آن استفاده نموده است. گزینه های پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(از یک به معنای کاملا مخالف تا پنج به معنای کاملا موافق) تنظیم شده بود. شایان ذکر است که گزینه سوم که به معنای ممتنع یا بی نظر در نظرگرفته شده بود، توسط محقق با پیشنهاد استاد مشاور به علت کاهش انتخاب گزینه مورد نظر توسط پاسخ دهندگان حذف گردید. عبارتهای معرف چهار شاخص رهبری تحولی به شرح جدول زیر آمده است.

عبارات

مولفه ها

شاخصهای رهبری تحولی

۱-۱۶-۱۰-۳۷-۴۲-۵۳-۴۷-۶۴-۶۹-۷۳-۷۶-۸۲

یکپارچگی و اتحاد

نفوذ آرمانی

۱۷-۲۷-۲۱-۳۱

ریسک پذیری معقول

۲-۴۸-۵۴-۵۹-۷۰-۷۷-۸۱

تشویق به خلاقیت

تحریک ذهنی

۷-۱۱-۲۲-۲۸-۷۹

نمود خلاقیت

۳-۱۲-۱۵-۱۹-۲۳-۲۶-۲۹-۳۳-۳۶-۳۹-۴۱-۴۲-۴۶-۴۹-۵۲-۵۷-۶۰-۶۳-۶۶-۷۱-۷۵-۸۳

انگیزش روحی

انگیزش روحی

۴-۱۳-۳۱

احترام به دیگران

ملاحظات فردی

۵۰-۶۱-۶۷

بهسازی و توسعه دیگران

۵-۹-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۱-۵۶-۶۲-۶۸-۷۴

اختیار، وظیفه نمایندگی

۷۲-۷۵-۷۸-۸۰

مزیت پیش بینی پذیری

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. مدیر من در کارها از خودش عزم و اراده نشان می دهد.
  2. مدیر من برای بهبود عملکرد سازمانی، می کوشد تا از رویکردها و روشهای جدید بهره گیرد.
  3. مدیر من کارکنان را نسبت به ضرورت تغییر در برنامه آگاه می کند.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۸۳

مولفه ها: دارد

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …