پرسشنامه رهبری توزیعی دیویس

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه توسط دیویس(۲۰۰۹) در دانشگاه واشنگتن طراحی شده است و به بررسی وضعیت رهبری توزیعی در مدارس می پردازد. این پرسشنامه جمعا دارای ۳۷ سوال، برای سنجش هفت مولفه رهبری توزیعی و بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت می باشد. از آنجایی که این پرسشنامه برای بررسی وضعیت رهبری توزیعی در مدارس ابتدایی ساخته شده بود، به منظور اجرای آن در دبیرستانها با مشورت استادان راهنما و مشاور، پس از اعمال اصلاحات، ۷ سوال مربوط به بعد سازمان مدرسه به ۵ سوال، ۳ سوال برنامه های آموزشی به ۲ سوال، ۶ سوال رهبری مدیر به ۵ سوال تقلیل پیدا کرد، اما تعداد سؤالها برای چشم اندازه مدرسه، فرهنگ مدرسه، ابزار و رهبری معلم تغییری نکرد و به ترتیب همان ۵، ۶، ۴ و ۶ سوال باقی ماند.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. مدرسه در برنامه های روزانه و هفتگی،زمانی را برای همکاری معلمان در مورد مسائل آموزشی اختصاص می دهد.
  2. مدرسه به طور رسمی فرصتی را برای مشارکت معلمان و کارکنان حرفه ای در تصمیم گیری های آموزشی فراهم می کند.
  3. معلمانی که برای آنها وظیفه رهبری تعیین شده است، وقت کافی و اجازه مشارکت در تصمیم گیریهای مدرسه را دارند.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۳۳

مولفه ها: دارد

روش نمره گذاری: دارد

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …