پرسشنامه رهبری خدمتگذار

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه سنجش رهبری خدمتگذار توسط Anchorلاب(۱۹۹۹) ساخته شده است و شامل سه بخش می باشد. بخش اول از گویه یک تا بیست و یک را شامل می شود و کلیت سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. بخش دوم یعنی از گویه بیست و دو تا پنجاه و چهار به سنجش نظر کارکنان در مورد رهبران سازمان می پردازد و بخش سوم که از گویه پنجاه و پنج تا شصت و شش است، دیدگاه کارکنان را درباره ی خودشان جویا می شد؛ در این پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است.

در تحقیقات رهبری خدمتگزار بیشتر از ابزار سنجش رهبری خدمتگزار که در سال ۱۹۹۹ توسط لاب ساخته شده است، استفاده شده است. همچنین پرسشنامه سنجش رهبری خدمتگذار لاب که مبتنی بر مدل او از رهبری خدمتگزار است به عنوان مدلی کامل و جامع تلقی می شود که سایر مدلهای رهبری خدمتگزار را نیز شامل می شود از جمله آنها مدل گرین لیف، اسپیرز، باچن، فارلینگ، استون و وینستون می باشد(کاراوی[۱]، ۲۰۰۳).

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-افراد این سازمان، به یکدیگر اعتماد می کنند.

۲- افراد این سازمان، برای تفاوتهای فرهنگی، نژادی و قومی همکران خود ارزش قائل هستند.

۳- افراد این سازمان، در رفتار و گفتار خود احترام و انصاف را رعایت می کنند.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۶۶

مؤلفه ها: دارد

تعداد مؤلفه ها: ۳

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد


[۱] – Carraway


[۱] – Carraway

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …