پرسشنامه رهبری خدمتگزار

Anchorنام پرسشنامه : رهبری خدمتگذاری

فایل این پرسشنامه دارای مشخصات زیر است:

نمره گذاری: دارد

 تعداد سوالات: ۲۳

 منبع : دارد

 مولفه ( ابعاد): دارد

تعداد مولفه ها: ۴

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …