پرسشنامه رهبری معنوی ضیائی

پرسشنامه رهبری معنوی که توسط ضیائی و همکاران(۱۳۸۷) در دانشگاه تهران با اقتباس از پرسشنامه رهبری معنوی فرای و دیگران طراحی شده است. در پرسشنامه مذکور جمعا تعداد ۲۵ سؤال برای ۷ بعد رهبری معنوی طراحی شده به طوری که هر یک از این ابعاد دارای چندین سوال می باشند.در جدول زیر عبارتهای مربوط به هر یک از مولفه های رهبری معنوی در پرسشنامه.

ابعاد

شماره سوالات

چشم انداز

۲-۷-۱۴

نوع دوستی

۱۹-۱۵-۶-۴-۱

ایمان

۲۰-۱۸-۹

معنی داری

۲۳-۱۲-۳

تعهد سازمانی

۲۳-۱۱-۱۰-۵

عضویت

۲۲-۱۸-۱۶

بازخورد

۱۷-۱۳-۸

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. دانشگاه من برای اشتباهات سهوی تنبیه در نظر نمی گیرد.
  2. چشم انداز دانشگاه من، باعث می شود که بهتر کار کنم.
  3. کاری که انجام می دهم برایم معنی دار است.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۲۵

مولفه ها: دارد

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …