پرسشنامه روابط چندبعدی خود-بدن

مقیاس خودسنجی MBSRQ ، پرسشنامه ای ۴۶ ماده ای است که توسط کش و همکاران[۱]، در سالهای ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷، برای ارزیابی تصویر تن، طراحی شد. در این پژوهش نسخه نهایی آن که در سال ۱۹۹۷ توسط کش آماده شد، مورد استفاده قرار گرفته است. این مقیاس در واقع دارای سه زیرمقیاس نگرشی، شامل ارزیابی، توجه و رفتار است که مقیاس ارزیابی ظاهر فیزیکی آن، به طور گسترده در پژوهشهای انجام شده در زمینه تصویر تن مورد استفاه قرار گرفته است. زیر مقیاسهای رفتاری و توجهی نیز به منظور ایجاد یک زمینه گرایشی در مورد تصویر بدنی با یکدیگر ترکیب شده اند و زیر مقیاسهایی که رضایت بندی و نگزشهای وزنی در آن وجود دارد نیز اضافه شده اند. زیر مقیاسهای این مقیاس عبارتند از: ۱- ارزشیابی قیافه[۲] ۲- جهت یابی قیافه[۳]۳-ارزشیابی تناسب اندام۴[۴]-جهت یابی تناسب اندام[۵] ۵-دلمشغولی با اضافه وزن یا وزن دهنی[۶]۶-رضایت از نواحی بدنی.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۴۶

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

مؤلفه ها: دارد


[۱] -Cash , et al.

[۲] -Appearance Evaluation(AE)

[۳] -Appearance Orientation(AO)

[۴] -Fitness Evaluation(FE)

[۵] -Fitness Orientation(FO)

[۶] -Subjective Weight(SW)

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …