پرسشنامه روشهای فرزندپروری

AnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه روشهای فرزندپروری را شکوهی یکتا و پرند(۱۳۸۶) بر اساس طرح درسهای کارگاه تهیه کردند. پرسشنامه ۱۲ گویه دارد که هر گویه نحوه برخورد والدین با رفتارهای چالش انگیز کودکان در یکی از موقعیتهای فرضی نشان می دهد. پاسخ دهی بر اساس مقیاس ۴ گزینه ای لیکرت است که هر گزینه در واقع یکی از روشهای چهارگانه تعامل والدین با کودک (تنبیه و توبیخ، توصیه بدون توضیح، پیشنهاد همراه با توضیح و روش تعاملی حل مساله) را مطرح می کند. به عنوان مثال، موقعیت ۱۱ این مقیاس به شرح زیر است:فرض کنید در پارک هستید و کودک شما در حال تاب بازی است و به سایر کودکان اجازه نمی دهد بازی کنند، به او چه می گویید؟الف)اگر نوبت را رعایت نکنی، بچه ها ناراحت می شوند؛ب)رعایت نوبت از اصول بازی است؛ج)اگر سایر کودکان روی تاب بنشینند و به تو اجازه بازی ندهند، چه احساسی خواهی داشت؟؛ د) زودباش بیا پایین، نوبت تو تمام شده.

مشخصات فایل پرسشنامه:

هدف پرسشنامه: نحوه برخورد والدین با رفتارهای چالش انگیز کودکان در یکی از موقعیتهای فرضی

روایی و پایایی : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: pdf

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۱۲

تعداد مقالات همراه : ۱

مقاله اصلی: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …