پرسشنامه ریسک درک شده در خرید اینترنتی

امروزه فراگیری استفاده از اینترنت زمینه­ ساز فرصتی است تا موسسات مالی و بانک­ها در محیط پرتلاطم رقابتی از آن به نفع خود بهره جویند. با توجه به ماهیت خرید اینترنتی برخی از مصرف کنندگان همواره سطحی از ریسک را تجربه می­کنند. اعتماد به بانک از سویی بر ریسک ادراک شده از خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر منفی و از سویی دیگر بر ادراک مشتریان از توانایی­های بانک در ارائه خدمات اینترنتی، به منظور استفاده از این خدمات، تاثیر مثبت می­گذارد، در نهایت نیز فرضیه تاثیر منفی ریسک ادراک شده از خدمات بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از این خدمات نیز مورد تایید قرار گرفت.
عوامل متعددی می­توانند بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی تاثیرگذار باشند

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …