پرسشنامه سازمان یادگیرنده

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه سازمان یادگیرنده توسط قدمگاهی و بر اساس پنج مؤلفه نظریه پیترسنگه(تسلط و مهارت شخصی،مدلهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری گروهی و تفکر نظام گرا)تنظیم گردیده است. این پرسشنامه به صورت بسته پاسخ می باشد. در این پرسشنامه سوالات ؟؟؟؟؟ به صورت مخالف طراحی شده ولی ارزش همه سوالات یکسان است.

تخصیص عبارات بری سنجش هر خصیصه به شکل زیر می باشد:

سؤالهای ؟ الی ؟ مربوط به مؤلفه اول(تسلط و مهارت شخصی)

-سؤالهای ؟ الی ؟؟ مربوط به مؤلفه دوم(مدلهای ذهنی)

-سؤالهای ؟؟ الی ؟؟ مربوط به مؤلفه سوم(آرمان مشترک)

سؤالهای ؟؟ الی ؟؟ مربوط به مؤلفه چهارم(یادگیری گروهی)

سؤالهای ؟؟ الی ؟؟ مربوط به مؤلفه پنجم(تفکر نظام گرا).

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۱

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …