پرسشنامه سازگاری با موقعیت لینوکس و ولف

 

AnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه توسط لینوکس و ولف[۱] در سال ۱۹۸۴ ساخته شده و برای مطالعه سازگاری با موقعیت استفاده می شود که در قالب ۱۳ سؤال با مقیاس لیکرت تنظیم شده است.

لازم به ذکر است این پرسشنامه توسط رابینز(۱۳۷۷) و با استناد به منابع ذکر شده در فهرست مآخذ ذکر شده است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۳

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد


[۱] -Lennox, R. D. & Wolfe,R.N.

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …